Overgewicht naar evenwicht

Gedragsverandering

Van overgewicht naar evenwicht, gedragsverandering binnen het Equili® Gezond Gewicht Programma

Vele gewichtbeheersingmethodes zijn gericht op afslankproducten en kennisoverdracht in de vorm van advisering over voeding en bewegen en in het gunstigste geval een personal trainer/coach die de motivatie van cliënten probeert te mobiliseren. Er wordt veelal gewerkt op cognitief niveau. Vaak blijven duurzame en blijvende resultaten uit en vallen cliënten terug in hun oude patroon, omdat de eerder genoemde oorzaken (persoonlijke problematiek) nauwelijks worden aangepakt en de gehanteerde interventies en instrumenten cliënten onvoldoende in beweging brengen en diepgang missen. Ander, effectiever gedrag is de sleutel tot succesvolle gewichtbeheersing.
Om duurzame gedragsverandering bij cliënten te bewerkstelligen worden binnen Het Equili® Gezond Gewicht Programma, naast cognitieve therapieën en coaching gebruik gemaakt van therapieën, technieken en alternatieve methoden die gevoelens, emoties en ervaringen op een dieper mentaal niveau mobiliseren. De belangrijkste werkgebieden binnen deze strategie liggen op het derde en vierde niveau in “Overtuigingen, patronen, motivatie & conditionering” en “Identiteit en zingeving”:

Thema

 

Werkgebied

 

 

Therapieën/technieken/interventies of combinaties

Gedrag &
leefstijl   
  Kennis en
ervaring
    Coaching & Counselling
      Training (leermodules) en scholing
      Systemisch werken, familieopstellingen
      Gedragstherapie & RET
  Vaardigheden     Psychotherapie
      Lichaamswerk
      NLP
      Haptonomie
  Overtuigingen,
patronen,
motivatie en
conditionering
    Transactionele Analyse (TA)
      Gestalttherapie
      Energetisch werken
      Emotional Freedom Therapy (EFT)
  Persoonlijke
eigenschappen
en
zingeving
    Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
      Motivational Interviewing
       
       

Cliënten krijgen op kennisniveau niet alleen meer inzicht, maar voelen en ervaren een dieper inzicht van hun achterliggende problematiek van overgewicht. Tevens zorgt dit voelen en ervaren ervoor dat op emotioneel vlak de zwaarte en invloed van de onderliggende problematiek afneemt. Er ontstaat vanuit een intrinsieke motivatie de behoefte bij de cliënt om (eet-) gedrag te veranderen. Doordat cliënten vaak een verleden hebben van onderdrukte gevoelens, is de begeleiding sterk gericht op het weer leren waarnemen, het weer durven toelaten van gevoelens en emoties en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor hun leven en gezondheid. Thema’s die in de praktijk onder andere worden geleerd zijn:

 • Op een ontspannen manier leven en met eten omgaan, het leren genieten van eten.
 • Het leren grenzen stellen, assertiviteit, omgaan met druk/stress en timemanagement.
 • Ontspanningstechnieken.
 • Leren omgaan met kritiek, conflicten en tegenslag.
 • Verbeteren balans werk/privé/zelf.
 • Persoonlijke effectiviteit verhogen, het ontwikkelen en aanleren van effectiever gedrag, het stellen van realistische doelen.
 • Zelfvertrouwen vergroten, positief leren denken en zelfacceptatie.
 • Inzicht in normen/waarden, belemmerende overtuigingen, drijfveren en patronen.
 • Het herstellen van de verbinding tussen denken en voelen, gevoelens meer leren gebruiken, het gewaar zijn van fysieke signalen.
 • Ombuigen van irrationele gedachten, het versterken van de motivatie, de eigen “stok achter de deur” zijn.
 • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid, vergroten van autonoom handelen en zelfregie.
 • Het (her-) ontdekken van persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen.
 • Zelfbewustwording en een positiever zelfbeeld creëren.
 • Het verwerken van “oud zeer” en verdriet.
 • Keuzes durven maken en keuzevrijheid ervaren.

 

Contact

1. Klik hier voor het web invulformulier.

2. Wij bellen u terug!

Geef hier uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres en we bellen u binnen 24 uur terug:

Naam (*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer (*)
Ongeldige invoer
Plaats
Ongeldige invoer
Email
Ongeldige invoer

3. Bel ons op:

0544 37 5131

 

Equili® hoofdvestiging & postadres
Spreekuur & praktijk locaties
Meer weten? Bakker & Metz
Wentholtstraat 101
 
7131 XK Lichtenvoorde
 
Telefoon +31 (0) 544 37 5131
Links
 
 
 
 
  Inloggen partners