Overgewicht naar evenwicht

Equili®, Gezond Gewicht Programma

... hét multidisciplinaire leefstijl interventie programma

equili logo 150Bakker & Metz heeft een uniek en multidisciplinair programma ontwikkeld om mensen met overgewicht te helpen een duurzaam gezond gewicht te bereiken, het Equili® Gezond Gewicht Programma. Dit allesomvattend programma richt zich naast gezondere voeding en meer bewegen vooral op gedrag- en leefstijlverandering en met name op de achterliggende redenen van (eet-) gedrag. Er wordt gewerkt met alle factoren die van invloed zijn op lichaamsgewicht zowel op fysiek, mentaal als emotioneel gebied. Meerdere wegen bewandelen om een duurzaam gezond gewicht te bereiken. Hierdoor wordt een integrale oplossing geboden. De basis voor het programma omvat de volgende zes algemene thema’s (werkgebieden):

integraal programma

Via het menu aan de rechterzijde stellen we gedetailleerde informatie over de aanpak binnen de verschillende werkgebieden van het Equili® Gezond Gewicht Programma voor u ter beschikking.

Algemene kenmerken van het begeleidingstraject

Op basis van het Equili® Gezond Gewicht Programma wordt samen met de cliënt een traject op maat gemaakt, dat 36 weken duurt. Enkele belangrijke kenmerken van het traject zijn:

 • De bovengenoemde werkgebieden worden op maat ingepast in de begeleiding van en afgestemd op de persoonlijke werkgebieden en de behoefte van de cliënt. De begeleiding is individueel.
 • Het proces van afvallen en gedragsverandering vindt geleidelijk, in kleine stappen, plaats. Richtlijn is maximaal 10% van het totale lichaamsgewicht per jaar. Dit om het lichaam in te laten stellen op anders eten en het jojo-effect te verkomen. De trajectduur van 36 weken is ook bedoeld om effectief gedrag te begeleiden en te verankeren. Het nastreven van duurzame (blijvende) verandering.
 • De focus van de begeleiding ligt gedurende een traject voor 80% op gedrag- en leefstijlverandering en het aanpakken van de oorzaken van (eet-) gedrag. Hierdoor zijn mensen minder krampachtig met eten bezig, waardoor een gunstig effect op het (eet-) gedrag ontstaat.
 • De cliënt zelf verantwoordelijkheid laten nemen, ook in financieel opzicht. Veel aandacht voor de cliënt en een intensieve aanpak van persoonlijke (achterliggende) problemen.
 • Coach, therapeut of psycholoog werkt intensief samen met de diëtist, als duo, om tot de gewenste resultaten te komen. Samen maken ze het plan van aanpak. Informatie die nodig is, ten behoeve van de resultaten voor de cliënt, wordt gedeeld. Dit gebeurt door middel van persoonlijk overleg, maar ook met behulp van een Cliënt Begeleiding Systeem. De samenwerking met huisarts/specialist/fysiotherapeut wordt, indien nodig om medische redenen, door de diëtist en cliënt gecoördineerd.

Vaste stappen in het traject

Omdat elk traject volledig wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt en de begeleidingswijzen van coach/therapeut/psycholoog en diëtist onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen en verschillen, ziet elke traject er weer anders uit. Het begeleidingstraject kent echter wel een aantal vaste onderdelen:

 • Voor aanvang van een traject vindt er altijd een kosteloos en vrijblijvend informatiegesprek plaats, waarbij zowel de diëtist, coach/therapeut/psycholoog of andere hulpverleners aanwezig zijn. Dit gesprek is bedoeld om informatie over het Equili® Gezond Gewicht Programma te verstrekken. Maar ook om te kijken of alle partijen een “klik” ervaren, de cliënt voldoende gemotiveerd is, toe is aan het Equili® Gezond Gewicht Programma, vertrouwen te winnen en twijfels bij de cliënt weg te nemen. Indien de problematiek bij de cliënt te complex blijkt of er indicaties lijken te zijn voor een persoonlijkheidsstoornis, dan wordt er géén traject gestart en de cliënt wordt geadviseerd eerst met de huisarts contact op te nemen.
 • Het traject start met een intakegesprek waarbij de huidige situatie van de cliënt (aanleiding, probleemstelling, klachten, persoonlijke omstandigheden, et cetera) in beeld wordt gebracht en de te bereiken doelen worden bepaald. Indien nodig wordt er een gezondheidscheck gedaan en vindt overleg met huisarts/specialist plaats. Ook wordt met behulp van de Nederlandse Vragen voor Eetgedrag (NVE) een zogenaamde nulmeeting gedaan. De resultaten hiervan worden in overeenstemming gebracht met de geformuleerde doelen.
 • Er wordt altijd een voedingsanalyse gemaakt op basis van een eetdagboek en een gesprek met de cliënt. Dit geeft een beeld van zijn/haar huidige eetgedrag. De uitkomsten van deze inventarisatie worden in overeenstemming gebracht met de geformuleerde doelen. Er wordt een persoonlijk voedingsadvies opgesteld en besproken wat de cliënt te leren heeft (kennis en vaardigheden) op het gebied van voeding en om het streefgewicht te bereiken én te behouden.
 • Evaluatiemomenten met de coach/therapeut/psycholoog en diëtist, waarbij wordt teruggekeken. Wat is er tot nu toe gebeurd en bereikt? Wat vraagt extra aandacht en bijsturing?
 • Cliënten krijgen gedurende het traject soms korte leermodules; dit zijn korte praktische trainingen met oefeningen in de praktijk die zijn afgestemd op de behoefte van de cliënt en geïntegreerd zijn in de gesprekken. Alleen leren wat nodig is en wat de cliënt kan en wil opnemen. Het individuele leerprogramma is bedoeld om hiaten in kennis en vaardigheden bij te scholen, die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Deze worden door zowel coach/therapeut/psycholoog als diëtist ingezet.
 • Gedurende het gehele traject wordt gekeken in hoeverre de cliënt het aangeleerde implementeert in de praktijk. Hoe verankert nieuw gedrag zich in de praktijk? Dit vraagt steeds monitoring en bijsturing van de begeleiding.
 • Eindevaluatie, afsluiting en een rapportage aan huisarts. De Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag wordt nogmaals ingevuld om de resultaten te meten en te vergelijken met de nulmeeting. 
 • Na afsluiting van het traject (na 36 weken) wordt op basis van de uitkomsten van de evaluatie met de cliënt afgestemd welke nazorg of extra begeleiding wenselijk is. Dit kan extra coaching/begeleiding zijn of training op bepaalde elementen die nog aandacht vragen. Ook wordt gedurende 18 maanden na afsluiting van het traject online begeleiding aangeboden. Doel hiervan is om de leefstijl- en gedragsverandering verder te borgen. 

 

Contact

1. Klik hier voor het web invulformulier.

2. Wij bellen u terug!

Geef hier uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres en we bellen u binnen 24 uur terug:

Naam (*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer (*)
Ongeldige invoer
Plaats
Ongeldige invoer
Email
Ongeldige invoer

3. Bel ons op:

0544 37 5131

 

Equili® hoofdvestiging & postadres
Spreekuur & praktijk locaties
Meer weten? Bakker & Metz
Wentholtstraat 101
 
7131 XK Lichtenvoorde
 
Telefoon +31 (0) 544 37 5131
Links
 
 
 
 
  Inloggen partners