Overgewicht naar evenwicht

Nazorg

Nazorg en borging van duurzame en lange termijn resultaten

Het programma en de duur van de begeleiding zijn zodanig opgebouwd, dat de cliënt de veranderingen in zijn/haar leven en leefstijl na afsluiting van het traject zelfstandig kan voortzetten. Er zijn echter cliënten die meer nodig hebben. Om duurzaamheid van de resultaten te waarborgen, worden cliënten gedurende een periode van 18 maanden ná het traject gevolgd. Het Equili® Gezond Gewicht Programma wordt na 36 weken afgesloten met een eindevaluatie en een eindmeting met behulp van de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). Hierbij wordt bezien wat de cliënt nog nodig heeft en de nazorg afgestemd. De nazorg is als volgt geregeld:

  • Het Equili® Gezond Gewicht Programma is een basis programma. Als blijkt dat de cliënt onvoldoende resultaten heeft bereikt of de nieuwe leefstijl nog niet volledig autonoom kan volgen, wordt in overleg met client aanvullende begeleiding door coach/therapeut en/of diëtist ingezet. Belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt leert op eigen kracht zijn/haar nieuwe leefstijl duurzaam vol te houden.
  • In de nazorg fase (18 maanden) na afsluiting van het traject komt de cliënt bij zowel diëtist als coach/therapeut terug voor een of meerdere evaluatiemomenten. De diëtist neemt de NVE vragenlijst nog een keer af. Op basis hiervan wordt bezien of de cliënt nog verdere ondersteuning nodig heeft en of alles volgens plan verloopt. Als er additionele begeleiding noodzakelijk is, wordt in overleg extra begeleiding ingezet.
  • Via het platvorm van het Cliënt Begeleiding Systeem is regelmatig contact met de cliënt via het online systeem. De cliënt heeft gedurende drie jaren toegang tot zijn/haar eigen dossier en werkomgeving.

De coach/therapeut/psycholoog en diëtist zijn samen verantwoordelijk voor de nazorg en borging van duurzame resultaten. Gedurende de nazorgfase wordt de volgende instrumenten ingezet:

  • Cliënt Begeleiding Systeem (CBS)
  • Online begeleiding
  • Evaluatiegesprekken
  • Meting via NVE vragenlijst
  • Extra begeleiding/coaching, indien nodig
  • Kwaliteitsmeting via het CBS
  • Rapportage

 

Contact

1. Klik hier voor het web invulformulier.

2. Wij bellen u terug!

Geef hier uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres en we bellen u binnen 24 uur terug:

Naam (*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer (*)
Ongeldige invoer
Plaats
Ongeldige invoer
Email
Ongeldige invoer

3. Bel ons op:

0544 37 5131

 

Equili® hoofdvestiging & postadres
Spreekuur & praktijk locaties
Meer weten? Bakker & Metz
Wentholtstraat 101
 
7131 XK Lichtenvoorde
 
Telefoon +31 (0) 544 37 5131
Links
 
 
 
 
  Inloggen partners